Politica de Confidențialitate

Termeni

 Această Politică de confidențialitate este concepută pentru a le explice utilizatorilor vetonline.com.ro:

În urma Regulamentului general al UE privind protecția datelor 2016/679 (Regulamentul general al UE privind protecția datelor “RGDP”) și a altor acte ale legislației europene privind protecția datelor și ale legislației române, antreprenorul individual  Vladyslav Gurkovskiy (în continuare – vetonline.com.ro) acționează în calitate de „operator de date”. 

Datele noastre complete de identificare: antreprenorul individual Vladyslav Gurkovskiy,  Ucraina, orașul Kozeatîn, cod poștal 22100

vetonline.com.ro se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a preveni utilizarea abuzivă a datelor personale ale utilizatorilor site-ului vetonline.com.ro. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în strictă conformitate cu cerințele legislației în vigoare și numai dacă există temeiuri legale pentru o astfel de prelucrare. 

Utilizatorii nu sunt obligați să-și furnizeze datele personale, dar fără informații specifice, este posibil ca accesul la unele servicii de pe site-ul vetonline.com.ro să nu fie posibil. 

vetonline.com.ro prelucrează datele utilizatorilor numai în cazurile în care una dintre condițiile specificate la articolul 6 din RGDP este îndeplinită, inclusiv, dar fără a se limita la situațiile când:

 

vetonline.com.ro nu furnizează utilizatorilor servicii sau consultații veterinare, ci doar permite utilizatorilor să solicite medici veterinari pentru a primi asistență medicală veterinară prin intermediul acestei platforme. Obiectivul platformei vetonline.com.ro este de a ajuta utilizatorii să beneficieze foarte rapid de sfaturile medicilor veterinari cu privire la îngrijirea animalelor de companie.

vetonline.com.ro își poate actualiza periodic Politica de confidențialitate, așa cum este cerut de legea aplicabilă.

Date personale

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație cu caracter personal care permite unui terț să identifice o persoană fizică (persoană vizată).

În tabelul de mai jos, utilizatorii pot afla ce date personale prelucrează vetonline.com.ro pentru a furniza servicii: 

Numele serviciului

Lista datelor personale

Temeiul juridic al prelucrării datelor

Receiving pet care advices 

Primirea asistenței cu privire la îngrijirea animalelor de companie

 • prenume
 • nume de familie
 • adresă email
 • număr telefon
 • adresă de email
 • numele animalului de companie
 • rasa animalului de companie
 • vârsta animalului de companie
 • descrierea detaliată a problemei de sănătate a animalului de companie

Consimțământul utilizatorului;

 

Executarea contractului încheiat

Vizitarea site-ului vetonline.com.ro

 • Adresa IP
 • site-ul web vetonline.com.ro utilizează cookie-uri și tehnologii similare.

Mai multe detalii sunt reglementate în Politica de cookie-uri 

Interese legitime;

 

Consimțământul utilizatorului

Întrebări, scrisori, reclamații, oferte pentru instrumentele de comunicare vetonline.com.ro 

 • adresă email
 • număr/numere de telefon 
 • date raportate chiar de utilizator

Interese legitime;

 

Consimțământul utilizatorului

Prelucrarea acestor date cu caracter personal are loc în legătură cu utilizarea site-ului web vetonline.com.ro. 

Periodic vetonline.com.ro poate contacta utilizatorii pentru a le oferi oferte speciale, informații despre beneficiile serviciilor noastre, promoții, știri etc. Utilizatorii au dreptul de a renunța la astfel de comunicări, indicând alegerea lor atunci când solicită serviciul prin intermediul site-ului vetonline.com.ro, sau pentru de a se dezabona de la newsletter-ul de marketing oricând ulterior. 

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Platforma vetonline.com.ro oferă posibilitatea de a obține sfaturi cu privire la îngrijirea animalelor de companie. Avem nevoie de datele personale ale utilizatorului pentru a asigura transmiterea rapidă a solicitării către medicul veterinar. Prin urmare, datele personale sunt necesare pentru: 

Pentru a trimite mesaje de marketing utilizatorilor, vetonline.com.ro obține consimțământ separat de la utilizatori, care poate fi revocat în orice moment.

De asemenea, vetonline.com.ro poate comunica cu utilizatorii prin mesaje folosind email, Facebook Messenger și altele. 

Solicitarea unui serviciu în numele unei alte persoane

Dacă utilizatorul solicită un serviciu în numele unei alte persoane (altor persoane), el trebuie să obțină mai întâi consimțământul acestei persoane (acestor persoane) pentru a solicita serviciul și pentru a furniza către vetonline.com.ro date personale. Clientul poartă singur toată responsabilitatea pentru relevanța (corectitudinea) datelor furnizate de acesta și pentru disponibilitatea consimțământului pentru transferul datelor cu caracter personal ale altor persoane. 

Locul de stocare a datelor cu caracter personal

Pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal, Vetonline utilizează serviciile cloud ale companiei de prelucrare a datelor Hetzner Online GmbH (Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germania). Datele preluate de compania Hetzner Online GmbH sunt stocate în centrele de date din Nürnberg, Germania.

Legislația care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor are loc în conformitate cu cerințele Regulamentului general al UE privind protecția datelor 2016/679 („RGPD”), precum și cu legislația română. 

Drepturile persoanelor vizate de date cu caracter personal

Subiecții datelor cu caracter personal au dreptul:

Atenție: În cazul în care doriți să ștergeți datele trebuie sa rețineți faptul că acesta este un proces ireversibil, motiv pentru care nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele probleme care vor apărea (în cazul explicit în care mai ai nevoie de datele respective).

Ne poți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

Restricționarea se va aplica doar în cazul în care ți-ai exercitat dreptul de a te opune, iar verificarea prevalării drepturilor prelucrării noastre este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele tale cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

Lista completă a datelor pe care vetonline.com.ro trebuie să le furnizeze utilizatorului poate fi găsită în articolele 13 și 14 din RGDP. 

În cazul în care utilizatorul constată că unele date personale despre el prelucrate de vetonline.com.ro sunt incorecte sau depășite, vă rugăm să informați vetonline.com.ro, inclusiv responsabilul de  protecția datelor.

În cazul în care vetonline.com.ro prelucrează date cu caracter personal pe baza consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (în special, în scopul e-mailurilor de marketing), prelucrarea ulterioară poate fi oprită în orice moment. Este suficient să vă retrageți consimțământul pentru o astfel de prelucrare.

Politica de Cookie-uri

Informațiile necesare privind utilizarea cookie-urilor vetonline.com.ro, scopurile utilizării acestor fișiere și drepturile utilizatorilor sunt stabilite într-o Politică separată privind utilizarea cookie-urilor.