INFORMAȚII GENERALE

Vetonline.com.ro (denumită în continuare „PLATFORMĂ”) nu prestează servicii veterinare asemănătoare acelora prestate în timpul vizitelor offline la clinicile veterinare sau consultațiile personale cu un medic veterinar.

Prin intermediul „PLATFORMEI” (Vetonline.com.ro), utilizatorii au posibilitatea de a primi sfaturi și recomandări în chat de la medicii veterinari profesioniști (denumiți în continuare „PRESTATORI”) cu privire la sănătatea și îngrijirea animalelor de companie.

Sfaturile, informațiile, recomandările pe care Utilizatorul le primește în chat utilizând „PLATFORMA” reprezintă sfaturi și informații suplimentare care sunt furnizate pe baza întrebării descrise și adresate de Utilizator.

Vetonline.com.ro (denumită în continuare „PLATFORMA”) nu este o clinică veterinară și un serviciu de îngrijire veterinară de urgență.

Folosind și ținând cont de sfaturi, informații, recomandări privind sănătatea și îngrijirea animalelor de companie, Utilizatorul înțelege și acceptă riscurile potențiale și este pe deplin responsabil pentru sănătatea animalului.

TERMENI ȘI DEFINIȚII

„PLATFORMĂ” – Totalitatea programelor, datelor, mijloacelor de efectuare a plăților, de stocare și accesare a informațiilor de pe portalul web la adresa: https://vetonline.com.ro

„ACORD”- este un acord public, precum și toate anexele la acesta, modificările și completările care pot fi făcute la Acord după ce Utilizatorul se alătură acestuia.

„COMPANIA” - antreprenorul Gurkovsky V.E., numărul de identificare a contribuabilului 3219105175, proprietarul Platformei, acționând independent sau cu implicarea unor terți și oferind Utilizatorilor o licență (permisiune) de utilizare a Platformei.

„UTILIZATOR” – o persoană fizică care utilizează Platforma pentru a primi Informații și alte servicii prestate de Prestatori.

„PRESTATOR” – un medic veterinar care are calificările corespunzătoare, o diplomă de studii în sectorul veterinar și oferă consultații veterinare online, informații și alte tipuri de servicii Utilizatorilor care accesează Platforma, care lucrează într-o anumită instituție veterinară și/sau prestează servicii ca liber profesionist.

(1) Utilizatorii înțeleg și acceptă ca Medicii care oferă răspunsuri prin intermediul Platformei nu sunt angajați ai Platformei și nu se poate considera că își exercită profesia de medic veterinar ca persoana fizică independentă pe baza de contract încheiat cu Platforma/Administratorul Platformei, în sensul art. 385 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ("Legea nr. 95/2006"). Așadar aceștia sunt exonerati de orice răspundere pentru oferirea de informații medicale prin intermediul Platformei.

(2) Utilizatorii înțeleg și acceptă ca Medicii nu sunt raspunzatori pentru daunele şi prejudiciile produse în exercitarea profesiunii: (i) când acestea se datorează condiţiilor de lucru sau (ii) când acţionează cu bună-credinţă în situaţii de urgenţă, cu respectarea competenţei acordate. În situația în care o instanța va stabili ca Medicii nu sunt exonerati în totalitate de răspundere în temeiul art. 1 de mai sus, acestia vor fi exonerati de raspundere in temeiul cazurilor de limitare a răspunderii prevăzute la prezentul articol, potrivit art 654 (2) din Legea nr. 95/2006 .

(3) Utilizatorii înțeleg și acceptă că Platforma/Administratorul Platformei nu este o unitate sanitară publică sau privată, furnizoare de servicii medicale, așadar nu i se poate atribui răspunderea în temeiul art. 657 din Legea nr. 95/2006 sau pe baza oricărui alt temei legal.

Utilizatorii înțeleg și acceptă expres dispozițiile prevăzute în art. (1),(2),(3) de mai sus, potrivit art. din 1203 Cod Civil.

„CONTUL PERSONAL AL ​​UTILIZATORULUI” – o interfață electronică pentru accesarea Platformei, care este accesată de „Utilizator” folosind identificatori personali de acces (Login, Parolă).

«SERVICII” – servicii de orice fel prestate de medicul veterinar Utilizatorului.

„SERVICII DE INFORMARE” - Servicii prestate de prestatori, în special, dar nu exclusiv: furnizarea de informații despre tipurile, denumirile, simptomele bolilor animalelor, opțiunile de prevenire și tratarea bolilor animalelor, posibilele metode și opțiuni de administrare a medicamente de uz veterinar etc.

„SISTEM DE PLĂȚI” - instituție financiară care funcționează în cadrul serviciului Vetonline pe baza unor relații contractuale cu Compania sau Prestatorii, cu ajutorul căreia se realizează decontări între Prestatori și Utilizatori(beneficiari) pentru Serviciile furnizate.

„ACCEPTARE” – consimțământul deplin și necondiționat al utilizatorului pe baza Termenilor de utilizare, care reprezintă și Acordul de Aderare. Acceptarea înseamnă că Utilizatorul se înregistrează pe Platformă.

1. AVERTIZĂRI SPECIALE

1.1. Platforma este o platformă de comunicare între Prestatori și Utilizatori, care este concepută pentru a facilita Prestarea de Servicii de către Prestatori independenți, cu acordul și la cererea Utilizatorului.

Folosind și ținând cont de sfaturi, informații, recomandări privind sănătatea și îngrijirea animalelor de companie, Utilizatorul înțelege și acceptă riscurile potențiale și este pe deplin responsabil pentru sănătatea animalului.

1.2. Compania nu prestează servicii veterinare, nu oferă tratament, îngrijire veterinară de urgență sau oricare alte servicii de diagnosticare Utilizatorului sau oricărei terțe părți și nu poartă nicio responsabilitate pentru informațiile primite de Utilizator de la Prestator.

1.3. Compania nu este responsabilă pentru consecințele cauzate de furnizarea informațiilor incomplete Utilizatorului; sau dezvăluirea de către Utilizatori a informațiilor lor confidențiale către terți ( parola, login-ul); sau publicarea informațiilor pe Platformă fără dreptul de a face acest lucru.

1.4. Platforma nu înlocuiește un sistem de instituții de îngrijire veterinară cu drepturi depline și un anumit medic veterinar.

1.5. Compania nu este responsabilă în cazul utilizării Platformei sau accesării Platformei într-o țară în care furnizarea unor astfel de informații și Servicii de consultanță este ilegală.

1.6. Compania își rezervă dreptul de a modifica, completa procedura de prestare a Serviciilor pe Platformă, lista și succesiunea de acțiuni ale Utilizatorilor privind utilizarea Platformei etc. Aceste modificări și completări sunt incluse în Acord. Accesarea platformei de către Utilizator după postarea unor astfel de modificări și completări pe pagina web este o dovadă că Utilizatorul este de acord cu condițiile modificate.

1.7. Utilizatorul este responsabil pentru obținerea accesului la rețeaua de date necesară utilizării Platformei.

2. OFERIREA ACCESULUI LA PLATFORMĂ. ÎNREGISTRARE ȘI ACCES.

2.1. Înregistrarea Utilizatorului este gratuită, voluntară și se realizează pe Platformă la o adresă specială de pe Internet sau prin intermediul aplicațiilor mobile.

2.2. Dreptul de a utiliza Platforma pentru a beneficia de Servicii se acordă persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani și au capacitate juridică și intelectuală.

2.3. Dacă Utilizatorul este cetățean străin (cetățean al oricărei alte țări cu excepția României), acesta este conștient de faptul că Compania oferă acces la Platformă Prestatorilor care au calificările corespunzătoare. Este posibil ca să nu se ofere acces la Platformă în cazul în care sunt îndoieli cu privire la calificarea medicilor veterinari.

2.4. După ce Utilizatorul se înregistrează pe Platformă, va primi o parolă pentru autentificare sau o altă informație ca parte a procedurii de securitate a Platformei și a datelor utilizatorului. Utilizatorul recunoaște și este de acord că astfel de informații sunt confidențiale și nu pot fi dezvăluite către terți.

2.5. Compania autorizează, oferă acces la Platformă Prestatorilor doar dacă există dovezi de calificare corespunzătoare. Pentru verificarea calificărilor Prestatorului, Compania are dreptul de a solicita ca Prestatorul să prezinte copii ale diplomelor, certificatelor și oricăror alte documente în procesul de înregistrare/autorizare. Compania are dreptul de a verifica valabilitatea documentelor cu privire la calificare prezentate de Prestator în timpul înregistrării/autorizării. Compania are dreptul de a verifica calificările Prestatorilor în perioada de utilizare a Platformei. Compania are dreptul în orice moment, fără avertisment, să blocheze accesul Prestatorului la Platformă, în cazul în care există îndoieli cu privire la validitatea calificărilor acestuia. Compania nu este obligată și nu verifică statutul juridic al Prestatorului, adică: nu solicită, nu verifică și nu este responsabilă pentru statutul Prestatorului de antreprenor individual, deținerea de către Prestator a oricărei licențe impuse de Legislație sau contractul de muncă al Prestatorului cu o clinică veterinară. Dacă este necesar, Compania poate solicita Prestatorului să furnizeze informații despre disponibilitatea oricăror licențe și alte documente care confirmă statutul juridic al Prestatorului.

2.6. Compania are dreptul în orice moment, fără avertisment și fără explicații cu privire la astfel de acțiuni, să revoce accesul la utilizarea Platformei de către Utilizator și să dezactiveze orice login sau parolă de utilizator dacă Compania are vreo îndoială cu privire la respectarea Termenilor Acordului.

3. TARIFE ȘI PLĂȚI

3.1. Plata pentru costul Serviciilor Prestate prin intermediul Platformei (vetonline.com.ro) este anticipată (100%) prin transferul de fonduri în contul Companiei sau al Prestatorului relevant care utilizează Sistemul de plăți.

3.2. Rambursarea plății către Utilizator.

O cerere de rambursare poate fi făcută de către Utilizator numai în cazurile în care Utilizatorul nu a fost consultat și nu a primit un răspuns la întrebarea sa înainte de solicitarea rambursării și au trecut mai mult de 3 zile calendaristice de la plasarea solicitării.

Pentru returnarea unei plăți, Utilizatorul trebuie să contacteze în scris departamentul de relații cu clienții, indicând adresa de e-mail asociată contului său.

4. LINKURI CĂTRE ALTE SITE-URI WEB

4.1. Dacă Platforma conține link-uri către alte site-uri web, servicii și resurse furnizate de terți, aceste link-uri sunt plasate pe Platformă doar cu titlu informativ. Compania nu controlează și/sau verifică conținutul acestor site-uri web sau resurse, iar Compania nu este responsabilă pentru utilizarea și consecințele utilizării de către Utilizatori a acestor site-uri web, servicii sau resurse.

5. RESPONSABILITATE

5.1. Utilizatorii sunt responsabili pentru informațiile și datele furnizate de aceștia la înregistrarea pe Platformă (vetonline.com.ro), precum și pentru toate informațiile furnizate de aceștia la utilizarea Platformei (vetonline.com.ro).

5.2. Utilizatorii sunt răspunzători pentru toate pierderile Companiei și/sau ale terților dacă astfel de pierderi sunt rezultatul unor acțiuni ilegale din partea Utilizatorilor sau dacă pierderile sunt cauzate de o încălcare a Acordului relevant de către Utilizatori.

5.3. În cazul în care terții se adresează Companiei cu pretenții și/sau cu cereri de despăgubire pentru acțiunile comise de Utilizator sau Utilizatori, Utilizatorul sau Utilizatorii Responsabili trebuie să satisfacă în mod independent pretențiile acestor terți și să le ramburseze toate pierderile suferite. În astfel de cazuri, compania poate acționa exclusiv ca o persoană care nu este interesată în rezultatele cauzei .

5.4. Pentru încălcarea drepturilor la confidențialitate definite prin prezentul Acord și/sau pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale Companiei, Utilizatorul va fi răspunzător față de Companie pentru toate pierderile directe și indirecte care ar putea avea loc.

5.5. Compania nu este responsabilă pentru capacitatea serviciului Platformei de a satisface așteptările Utilizatorilor. Utilizatorul beneficiază de serviciile Platformei asumându-și pe deplin riscurile.

5.6. Compania nu garantează funcționarea neîntreruptă a Platformei fără defecte și erori și nu este răspunzătoare pentru defecțiunile care pot apărea.

5.7. Compania nu este responsabilă pentru calitatea serviciilor prestate prin intermediul Platformei de către Prestatori Utilizatorilor.

5.8. Compania nu va fi în niciun caz răspunzătoare pentru consecințele serviciilor prestate sau parțial prestate de către Prestatori, inclusiv, dar fără a se limita la acele cazuri în care serviciile au fost de proastă calitate, neprofesionale sau în afara termenului din cauza Prestatorului sau atunci când Prestatorul a recomandat medicamente și/sau medicamente veterinare animale.

5.9. În nicio circumstanță, Compania nu va fi răspunzătoare față de Utilizatori sau terțe părți pentru daune indirecte, accidentale, neintenționate, inclusiv pierderi de profit sau date pierdute, daune aduse onoarei, demnității sau reputației de afaceri cauzate în legătură cu utilizarea Platformei.

5.10. Compania nu este responsabilă pentru daunele sau pierderile suferite de Utilizatori sau terți ca urmare a unei înțelegeri eronate sau a unei neînțelegeri a acestui Acord.

5.11. Compania nu este responsabilă pentru acuratețea informațiilor publicate de Utilizatori pe Platformă.

5.12. Compania nu este responsabilă pentru eventualele defecțiuni tehnice ale Sistemului de plăți cu ajutorul căruia Utilizatorii efectuează plățile.

5.13. Orice sugestii și/sau întrebări cu privire la utilizarea Platformei Utilizatorii pot trimite spre examinare la adresa de e-mail [email protected]