Noțiuni și definiții de bază

„PLATFORMĂ” – Totalitatea programelor, datelor, mijloacelor de efectuare a plăților, de stocare și accesare a informațiilor de pe portalul web la adresa: https://vetonline.pro/ru/subscription și https://vetonline. pro/en/abonament.

„ACORD”- este un acord public, precum și toate anexele la acesta, modificările și completările care pot fi făcute la Acord după ce Utilizatorul se alătură acestuia.

„COMPANI” - antreprenorul Gurkovsky V.E., numărul de identificare a contribuabilului 3219105175, proprietarul Platformei, acționând independent sau cu implicarea unor terți și oferind Utilizatorilor o licență (permisiune) de utilizare a Platformei.

„UTILIZATOR” – o persoană fizică care utilizează Platforma pentru a primi Informații și alte servicii prestate de Prestatori.

„PRESTATOR” – un medic veterinar care are calificările corespunzătoare, o diplomă de studii în sectorul veterinar și oferă consultații veterinare online, informații și alte tipuri de servicii Utilizatorilor care accesează Platforma, care lucrează într-o anumită instituție veterinară și/sau prestează servicii ca liber profesionist.

(1) Utilizatorii înțeleg și acceptă ca Medicii care oferă răspunsuri prin intermediul Platformei nu sunt angajați ai Platformei și nu se poate considera că își exercită profesia de medic veterinar ca persoana fizică independentă pe baza de contract încheiat cu Platforma/Administratorul Platformei, în sensul art. 385 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ("Legea nr. 95/2006"). Așadar aceștia sunt exonerati de orice răspundere pentru oferirea de informații medicale prin intermediul Platformei.

(2) Utilizatorii înțeleg și acceptă ca Medicii nu sunt raspunzatori pentru daunele şi prejudiciile produse în exercitarea profesiunii: (i) când acestea se datorează condiţiilor de lucru sau (ii) când acţionează cu bună-credinţă în situaţii de urgenţă, cu respectarea competenţei acordate. În situația în care o instanța va stabili ca Medicii nu sunt exonerati în totalitate de răspundere în temeiul art. 1 de mai sus, acestia vor fi exonerati de raspundere in temeiul cazurilor de limitare a răspunderii prevăzute la prezentul articol, potrivit art 654 (2) din Legea nr. 95/2006 .

(3) Utilizatorii înțeleg și acceptă că Platforma/Administratorul Platformei nu este o unitate sanitară publică sau privată, furnizoare de servicii medicale, așadar nu i se poate atribui răspunderea în temeiul art. 657 din Legea nr. 95/2006 sau pe baza oricărui alt temei legal.

Utilizatorii înțeleg și acceptă expres dispozițiile prevăzute în art. (1),(2),(3) de mai sus, potrivit art. 1203 Cod Civil.

„CONTUL PERSONAL AL ​​UTILIZATORULUI” – o interfață electronică pentru accesarea Platformei, care este accesată de „Utilizator” folosind identificatori personali de acces (Login, Parolă).

«SERVICII” – servicii de orice fel furnizate de medicul veterinar Utilizatorului.

„SERVICII DE INFORMARE” - Servicii furnizate de prestatori, în special, dar nu exclusiv: furnizarea de informații despre tipurile, denumirile, simptomele bolilor animalelor, opțiunile de prevenire și tratarea bolilor animalelor, posibilele metode și opțiuni de administrare a medicamente de uz veterinar etc.

„SISTEM DE PLĂȚI” - instituție financiară care funcționează în cadrul serviciului Vetonline pe baza unor relații contractuale cu Compania sau Prestatorii, cu ajutorul căreia se realizează decontări între Prestatori și Utilizatori(beneficiari) pentru Serviciile furnizate.

„ABONAMENT” – accesul Utilizatorului la serviciile Platformei pentru o perioadă de o lună. Abonamentul este oferit pentru o anumită taxă pentru o anumită perioadă, în conformitate cu termenii tarifului relevant de Abonament.

„PLATA DE REÎNNOIRE AUTOMATA” - un serviciu de reînnoire automată a Abonamentului.

„LUNĂ” - un interval de timp care durează treizeci de zile calendaristice.

„ACCEPTARE” – consimțământul deplin și necondiționat al utilizatorului pe baza Termenilor de utilizare, care reprezintă și Acordul de Aderare. Acceptarea înseamnă că Utilizatorul se înregistrează pe Platformă.

1. Subiectul tranzacției

1.1. Compania oferă Utilizatorilor o licență (permisiune) neexclusivă de a utiliza Platforma în scopul său funcțional ca utilizator final, iar Utilizatorii utilizează Platforma, în conformitate cu prevederile Acordului și, în cazurile specificate pe Platformă sau în acest acord.

1.2. Conform condițiilor Acordului, Platforma oferă Utilizatorilor un Abonament cu o taxă lunară pentru a primi consultări online cu prestatori prin mesaje textuale.

1.3. Serviciile platformei prestate în temeiul acestui acord includ tipurile de abonament, le puteți vedea accesând: https://vetonline.com.ro/subscription 

1.4. Primirea de către Companie sau Prestator a plății pentru utilizarea Platformei de la Utilizator reprezintă acceptarea Acordului (oferta), ceea ce înseamnă acceptarea deplină și necondiționată de către Utilizator a termenilor Acordului.

1.5. Serviciile Platformei pentru persoanele juridice sunt prestate exclusiv prin acorduri separate cu aceste persoane juridice.

2. Procedura și condițiile de abonare

2.1.Pentru a se abona, Utilizatorul trebuie:

2.1.1.Să se înregistreze pe Platformă completând toate câmpurile obligatorii din formularul de înregistrare;

2.1.2. Să citească cu atenție termenii Acordului și să-l accepte;

2.1.3. Să selecteze abonamentul necesar în conformitate cu punctul 1.3. specificat în Acord; să introducă datele necesare plății, dacă sunt solicitate de Sistemul de plăți; să confirme plata și să plătească.

2.2. În contul său personal, Utilizatorul are acces la informații despre consultările primite, perioada de valabilitate a abonamentului, posibilitatea de a schimba parola sau de a înlocui cardul de plată. Această listă nu este exhaustivă și poate fi modificată.

2.3. Plata pentru serviciile Platformei se face de către Utilizator în condițiile plății anticipate 100% folosind sistemele de plată definite pe pagina https://vetonline.com.ro/subscription

2.4. Platforma avertizează, iar Utilizatorii sunt conștienți și sunt de acord că Sistemul de plăți poate solicita, pe lângă costul serviciilor, orice fel de comisioane și taxe, inclusiv comisioane ale operatorilor de telefonie mobilă (dacă există), prestând serviciile sale numai dacă astfel de comisioane și taxe sunt plătite de către Utilizator. Informații despre aceste comisioane și taxe (dacă există) Utilizatorul le poate afla în mod independent în sistemul de plată. Comisioanele și taxele sunt nerambursabile de către Platformă. Utilizatorul care a folosit serviciile sistemului de plată este considerat avertizat și este de acord cu termenii acestora.

2.5. Costul  abonamentelor este specificat pe acest linkul: 

https://vetonline.com.ro/subscription/new

Costul abonamentului vetonline.com.ro Nelimitat pentru utilizatorii noi este de 49 Lei. din momentul abonării și înregistrării, în toate lunile următoare costul abonamentului este, de asemenea, de 49 Lei. Toate prețurile sunt indicate în grivnă ucraineană fără TVA.

2.6. Platforma are dreptul de a modifica unilateral și fără notificare prealabilă a Utilizatorului termenii acestui acord, conținutul abonamentelor, tarifele etc. prin postarea documentului relevant în noua ediție a ofertei pe Platformă.

Modificările aduse termenilor acestui Acord vor intra în vigoare din momentul publicării acestor modificări pe Platformă.

Modificările privind abonamentele, tarifele se aplică doar abonamentelor achiziționate după o astfel de modificare.

2.7. Anularea serviciilor Platformei după plată nu este posibilă.

2.8.Utilizatorului nu i se permite:

2.8.1. să se înregistreze ca altă persoană; să inducă în eroare alți utilizatori, să folosească datele de înregistrare ale altei persoane; să falsifice datele despre propria persoană, vârstă sau relațiile cu alte persoane sau cu alte organizații; să transmită datele de înregistrare, login-ul și parola pentru accesarea sistemului altor persoane;

2.8.2. să încerce în orice mod, inclusiv prin ghicirea parolei, piratare sau alte acțiuni, să obțină accesul la datele de conectare și parolele altor persoane;

2.8.3. să utilizeze programe automate pentru a interacționa cu Platforma și serviciile acesteia, să plaseze orice fișiere ce conțin viruși și alt software rău intenționat.

2.9. Platforma nu garantează utilizatorului să primească o consultare online de la medicul veterinar 24/7 (24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână).

3. Reînnoire automată

3.1. Utilizatorii care plătesc lunar pentru serviciile abonamentului Vetonline Unlimited sunt de acord cu serviciile de reînnoire automată regulată a abonamentului pentru un nou termen (reînnoire automată a abonamentului). După activarea acestui serviciu, plata pentru o nouă perioadă de abonament se efectuează prin debitare automată directă a fondurilor din contul Utilizatorului. Serviciul de reînnoire automată a Abonamentului este prestat până când Utilizatorul solicită anularea acestuia în contul personal al Utilizatorului, anulând abonamentul lunar și ștergând datele cardului său bancar.

3.2. Serviciul se consideră anulat din următoarea perioadă de plată, odată ce Utilizatorul informează că refuză serviciile în contul personal cu cel mult 3 zile lucrătoare până la încheierea perioadei de Abonamentului.

3.3. Serviciul este activat atunci când se efectuează prima sau următoarea plată pentru Abonament, ceea ce înseamnă consimțământul Utilizatorului cu privire la faptul că, după expirarea perioadei de valabilitate a Abonamentului plătit, Acordul se reînnoiește automat în aceleași condiții pentru aceeași perioadă cu Costul abonamentului transferat automat din contul Utilizatorului;

3.4. În caz de fonduri insuficiente în contul Utilizatorului sau imposibilitatea efectuării unei plăți, Abonamentul pentru o nouă perioadă nu este furnizat, iar serviciul de „reînnoire automată a Abonamentului” este dezactivat până când fondurile apar în contul Utilizatorului sau Utilizatorul înlocuiește cardul de plată în contul personal al Utilizatorului.

3.5. Dacă Platforma modifică tarifele pentru Abonament, reînnoirea automată a Abonamentului pentru următoarea perioadă în care a avut loc o astfel de modificare va fi efectuată la noul tarif.

4. Responsabilitate

4.1. Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru acuratețea informațiilor și datelor specificate de acesta la achitarea serviciilor Platformei.

Utilizatorul nu poate indica date personale ale terților în timpul înregistrării, inclusiv detalii de contact (adresă, telefon, e-mail).

În cazul unor reclamații împotriva Platformei de la terți în legătură cu utilizarea datelor cu caracter personal, subiecții cărora sunt aceștia și sunt furnizate Platformei de către Utilizator, Utilizatorul se obligă să soluționeze în mod independent toate aceste plângeri și procese sau să ramburseze Platformei cheltuielile suportate.

În cazul în care Platforma detectează că Utilizatorul a indicat informații sau date personale false, Platforma are dreptul de a șterge Contul Personal al Utilizatorului, înregistrarea Utilizatorului și (sau) de a suspenda, restricționa sau întrerupe accesul Utilizatorului la oricare dintre serviciile Platformei în orice moment, cu sau fără notificare prealabilă. Platforma nu este responsabilă pentru niciun prejudiciu care ar putea fi cauzat Utilizatorului printr-o astfel de acțiune.

4.2. Platforma nu este responsabilă pentru încălcarea termenilor Acordului dacă o astfel de încălcare este cauzată de circumstanțe de forță majoră, inclusiv acțiunile autorităților publice, incendiu, inundații, cutremur, alte dezastre naturale, defecțiuni energetice sau de telecomunicații. rețelele (inclusiv încălcarea funcționării liniilor de comunicație, funcționarea defectuoasă a echipamentelor etc.), greve, tulburări civile, revolte, orice alte circumstanțe, fără a se limita la cele de mai sus, care pot afecta îndeplinirea termenilor Acordului de către Platformă și asupra cărora Platforma nu deține controlul.

De asemenea, Compania nu este responsabilă pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din Acord și, de asemenea, nu compensează pierderile suferite, ca urmare a acțiunilor ilegale ale Utilizatorilor; acțiuni ilegale ale terților care vizează încălcarea securității informațiilor sau a funcționării normale a Platformei; defecțiuni în funcționarea Platformei cauzate de erori în cod, viruși informatici și alte fragmente străine de cod în software-ul Platformei, inclusiv cele legate de acțiunile terților; absența (imposibilitatea instalării, rezilierii, etc.) sau viteza insuficientă a conexiunilor la Internet între serverul Utilizatorului și serverul Platformei; alte cazuri legate de acțiuni/inacțiuni ale terților care vizează agravarea situației generale cu utilizarea internetului global și/sau a echipamentelor informatice care existau la momentul încheierii Contractului etc.

Toate litigiile care decurg din raporturile juridice din cadrul Acordului vor fi rezolvate prin negocieri.

4.3. În cazul încălcării de către Utilizator a prezentului Acord sau a Acordului privind termenii și condițiile de utilizare a Platformei, Compania are dreptul de a restricționa sau de a înceta prestarea serviciilor, de a restricționa accesul acestui Utilizator la toate sau la oricare secțiuni ale Platformei în mod unilateral. De asemenea, poate interzice utilizarea Platformei (blocarea autorizației și/sau adreselor IP) pentru Utilizator în orice moment, cu sau fără notificare prealabilă, fără a fi responsabilă pentru niciun prejudiciu care i-ar putea fi cauzat Utilizatorului printr-o astfel de acțiune. În acest caz, soldul de fonduri neutilizat pentru perioada rămasă nu este returnat Utilizatorului.

4.4. Serviciile de consultanță veterinară online ar trebui să fie prestate exclusiv de Prestatorii care au calificările corespunzătoare, studii veterinare și oferă consultații veterinare online, informații și alte tipuri de servicii. Au obținut o licență de activitate veterinară conform cerințelor legii pentru a oferi informații și presta servicii de consiliere în calitate de liber profesionist

4.5. Consultațiile online sunt oferite prin intermediul Platformei.

4.6. Compania nu este responsabilă de consecințele suportate de Utilizator în urma recomandărilor Prestatorilor: consumul de medicamente veterinare, efectuarea procedurilor veterinare, teste și consecințele respectării oricăror alte instrucțiuni, recomandări ale Prestatorilor oferite Utilizatorului pe Platformă.

4.7. La utilizarea Platformei, Utilizatorului i se poate elibera o rețetă veterinară. Compania și Platforma nu își asumă nicio responsabilitate pentru consecințele administrării medicamentelor veterinare prescrise animalului de companie, deoarece utilizatorul își asumă responsabilitatea. Compania și Platforma nu poartă nicio responsabilitate pentru orice informații oferite de Prestatori prin intermediul Platformei cu privire la efectele medicamentelor de uz veterinar, modalitățile de achiziție a acestora etc.